Your browser does not support the video tag. Warszawa, Sheraton Hotel, 2015-07-30 Jakie są kryteria diagnostyczne rozpoznania w echo poszczególnych kardiomiopatii (przerostowej, rozstrzeniowej, arytmogennej kardiomiopatii prawej komory i innych)? ...