Your browser does not support the video tag. Studio Openmedica, 2015-10-20 Specjalistka polityki zdrowotnej, dr Grażyna Magnuszewska-Otulak, przedstawia zarys proponowanych zmian, wyłaniający się z programów wyborczych partii starujących w wyborac...