Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2015-12-01 W Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg z użyciem Google Glass. Operacja polegała na udro...