Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2016-01-13 Doktor Marcin Wiecheć oraz doktor Agnieszka Nocuń z Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, opracowali pierwszy na świecie projekt serca płodu i w...