Your browser does not support the video tag. Warszawa, 2016-02-18 Lekarze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzą badanie kliniczne, w którym testują urządzenie LifeVest, czyli kamizelkę ratunkową z kardiowerterem-defibrylatorem. Sprzęt rozpozn...